Έκδοση βεβαιώσεων συντάξεων μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ

oga

oga

Τις βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση οικονομικού έτους 2015 μπορούν να εκδίδουν οι συνταξιούχοι ΟΓΑ μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).

Η έκδοση γίνεται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας, όπου υπάρχει η ένδειξη «Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση». Ο συνταξιούχος συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό μητρώου συνταξιούχου (ΑΜΣ) που αποτελείται από 10 αριθμούς, καθώς και τον ΑΦΜ. Στη συνέχεια εκτυπώνει τη βεβαίωσή του.

Την ίδια διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης ακολουθούν και οι δικαιούχοι «συντάξεων επιζώντων» (χηρείας – ορφανικές).

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν καταχωριστεί λανθασμένα μπορούν να προσφεύγουν στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ για την έκδοση της βεβαίωσης.