Έκτακτη ενημέρωση για όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη

Την ακόλουθη ανακοίνωση με θέμα “Επείγουσα ενημέρωση για τον τρόπο διόρθωσης του σφάλματος της καταχώρισης του ποσού σύνταξης αναπηρίας του ΟΓΑ στον κωδικό 303 και όχι στον 617 όπου καταγράφονται τα αφορολόγητα ποσά συντάξεων” εξέδωσε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας:

Somateio Atomon me Eidikes Anagkes N. Lakonias“Το ΔΣ καλεί τα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ και λαμβάνοντα σύνταξη αναπηρίας μέλη του των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις εμφανίζουν λόγω σφάλματος στην καταχώριση των στοιχείων τους στο Taxis ποσό καταβαλλόμενου φόρου, να απευθυνθούν άμεσα στο γραφείο του Σωματείου (Πέμπτη ή Σάββατο 10.30′ έως 11.30΄), ώστε να ενημερωθούν με ενέργειες του Σωματείου τα στοιχεία τους στο Taxis. Αμέσως μετά τη διόρθωση του σφάλματος, εντός δεκαημέρου το αργότερο, θα έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση του σχετικού αρχείου του Taxis και θα μπορούν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση κανονικά, με την ορθή καταγραφή του ποσού της σύνταξής τους στον κωδικό 617 της φορολογικής δήλωσης, όπου καταγράφεται κάθε απαλλασσόμενο από φόρο και έκτακτη εισφορά ποσό σύνταξης.

Στις φίλες και τους φίλους μας, ανθρώπους με αναπηρία από άλλες περιοχές της χώρας συνιστούμε να ενεργήσουν άμεσα, ενημερώνοντας την αρμόδια για αυτούς ΔΟΥ για την αναπηρία τους, με την προσκόμιση του πιστοποιητικού αναπηρίας τους, καταθέτοντας σχετική αίτηση για την ενημέρωση των στοιχείων τους στο Taxis”.