Εγκρίθηκε και μπαίνει στη φάση εκταμίευσης η έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου Ευρώτα με 200.000 ευρώ για τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2017.

Η επιδότηση γίνεται με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειστικά για έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της χώρας το προηγούμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Ευρώτα έχει, επίσης, εκτάκτως χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΣ με τα ακόλουθα ποσά:

• 4/11/2015 με το ποσό των 90.000 ευρώ

• 6/10/2016 με 150.000 ευρώ

• 21/9/2017 με 90.000 ευρώ.

Επισημαίνεται τέλος ότι το ποσό αυτό αποτελεί έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων θα γίνει από το υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων.