Έκτακτο: Σοβαρή βλάβη στο υδρευτικό δίκτυο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΣ το ένα εκ των δύο αντλητικών συγκροτημάτων που υδροδοτούν την ΤΚ Μαγούλας, ΔΕ Μυστρά είναι εκτός λειτουργίας λόγω σημαντικής βλάβης.

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση της πίεσης παροχής υδροδότησης ή και σε υψηλότερα σημεία να μην υπάρξει υδροδότηση.

Η υπηρεσία έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης (αντικατάσταση του συγκροτήματος) αλλά αυτό αναμένεται να γίνει το συντομότερο την Δευτέρα 4 Μαΐου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ΤΚ Μαγούλας να καταναλώνουν νερό για τις άκρως απαραίτητες ανάγκες τους ώστε στο μέτρο του δυνατού να μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι κάτοικοι.