Έναρξη των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης Leader: Κατανεμήθηκαν 360 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση έγκρισης των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης CLLD/Leader, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, καθώς και η κατανομή πιστώσεων δημόσιας δαπάνης για τα προγράμματα αυτά ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Συνολικά, με την υπουργική απόφαση εγκρίνονται 31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά (16 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 2 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας) και κατανέμονται 360,6 εκ. ευρώ.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει πως «με την απόφαση έγκρισης και κατανομής των πόρων στα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα του νέου CLLD/Leader δρομολογείται ουσιαστικά η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης των επενδυτικών και λοιπών δράσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη τη χώρα. Τα προγράμματα αυτά είμαι βέβαιος ότι θα κινητοποιήσουν δημιουργικά τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δυνάμεις των αγροτικών περιοχών της χώρας μας, και θα αποτελέσουν την κατάλληλη ώθηση για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους οι δημιουργικοί άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου. Ειδικά στους νέους, θέλω να πω το εξής: Προχωρήστε, τολμήστε, αξιοποιήστε τις χρηματοδοτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ και να είστε σίγουροι ότι οι ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα και στην ελληνική ύπαιθρο είναι μεγαλύτερες από πολλούς άλλους τομείς».

Η κατανομή των πιστώσεων ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr.