Ένα πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης στην κεντρική πλατεία Σπάρτης

protypo KDAY (4)

protypo KDAY (4)

Από την Παρασκευή 5 ως και Τετάρτη 17 Ιουνίου, από τις 19.30′ έως τις 21.30′, στην κεντρική πλατεία Σπάρτης λειτουργεί σε μικρογραφία πρότυπο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Στόχος της δράσης είναι η παρουσίαση – ενημέρωση – επίδειξη για:

Τη φιλοσοφία διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου Σπάρτης (μέσω ανακύκλωσης και κομποστοποίησης).

την μεθόδο που θα εφαρμοσθεί: καθολική διαλογή στην πηγή των αποβλήτων, δηλαδή διαχωρισμός των αποβλήτων σε έξι κατηγορίες – ρεύματα – χρώματα. Προδιαλεγμένα.

Τη διαδικασία εξευγενισμού των προδιαλεγμένων υλικών και τη δεματοποίηση ομοειδών υλικών.

Τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων: Λειτουργία οικιακού κομποστοποιητή.

Τα καταστήματα γύρω από την πλατεία αλλά και όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν στο χώρο του ΚΔΑΥ προδιαλεγμένα υλικά (χαρτικά, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί), κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Εξάλλου θα λειτουργούν και ανοικτά τραπέζια συζήτησης, παρουσία της δημοτικής αρχής, για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων του δήμου.

protypo KDAY (1)protypo KDAY (2)protypo KDAY (3)