Ένδικα μέσα από 44 κοινότητες για να μην εφαρμοστούν οι αυξήσεις της ΔΕΥΑΣ

Σε προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σπάρτης περί της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ, αλλά και σε άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να μην εφαρμοστούν από την τελευταία τα νέα τιμολόγια, προχώρησαν οι πρόεδροι των παρακάτω κοινοτήτων του δήμου: