Ένταξη αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων

Stavlikes egkatastaseis

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι με βάση το νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα αναστολής για 30 χρόνια της επιβολής κυρώσεων (χωρίς την επιβολή προστίμου) αυθαίρετων κατασκευών σταβλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου και αφού υποβληθούν ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολο 300 ευρώ μέσω εξουσιοδοτημένου μηχανικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία για περισσότερες πληροφορίες.