Ένταξη δικαιούχων στη βιολογική γεωργία & νέα προκήρυξη για τη βιολογική κτηνοτροφία

viologikes kalliergeies

Η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» με τις τέσσερις διαφορετικές δράσεις (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία, νεοεισερχόμενοι στη βιολογική κτηνοτροφία, «παλιοί» στη βιολογική γεωργία, «παλιοί» στη βιολογική κτηνοτροφία) βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες – βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι εκδήλωσαν τεράστιο ενδιαφέρον για ένταξη. Υποβλήθηκαν συνολικά 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ.

«Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη», σημειώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «δημιούργησε ωστόσο αδυναμία ένταξης όλων των δικαιούχων, καθώς ο αιτούμενος προϋπολογισμός από τους ενδιαφερόμενους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Μέτρου σχεδόν στο τριπλάσιο».

Ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι βιοκαλλιεργητές που πληρούν το κριτήριο του να έχουν ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές Natura (ένα κριτήριο που εξασφαλίζει προτεραιότητα ένταξης με βάση το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα και την πρόσκληση του Μέτρου) ήταν περισσότεροι από εκείνους που μπορούσε να καλύψει ο προϋπολογισμός.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε:

• Την ένταξη, σε αυτή τη φάση, όσων είχαν υποβάλει αίτημα στις δύο δράσεις, 11.1.1 και 11.2.1, της βιολογικής γεωργίας (νεοεισερχόμενοι και «παλιοί») και πληρούν το κριτήριο του να έχουν ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές Natura. Το ποσό που θα διατεθεί θα είναι περίπου 200 εκατ. ευρώ.

• Την εκ νέου προκήρυξη του Μέτρου. Το διαθέσιμο ποσό για τη νέα προκήρυξη θα είναι στα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ και τα κριτήρια ένταξης θα επαναπροσδιοριστούν.