Έντεκα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Πρόσκληση σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης που θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και ώρα 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, απέστειλε ο πρόεδρος του Σώματος κ. Γεώργιος Μητσάκος:

1. Διαγραφή βεβαιωμένου χρέους (αφορά τον κ. Δημήτριο Κανελλάκο). Εισηγήτρια η κ. Γεωργία Λυροφώνη.

2. Συζήτηση αιτήματος κ. Παναγιώτη Γραφάκου για κατασκευή έργου στην ΤΚ Μέλισσας. (Αραπάκος Θεόδωρος)

3. Έγκριση της αριθ. 80/2014 σε ορθή επανάληψη, απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ με θέμα «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». (Κολοκοτρώνη Αικατερίνη)

4. Ορισμός ενός ΔΣ μετά του αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του δήμου στην α/θμια τριμελή επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται. (Λιγνός Νικόλαος)

5. Εκδηλώσεις εορτασμού 25ης Μαρτίου 2015. (Χριστοδουλάκος Απόστολος)

6. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών δήμου Αν. Μάνης 2015 που αφορούν α) καθαρισμό αγροτικών οδών με γκρέιντερ, β) αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών και γ) καθαρισμό κοιμητηρίων. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

7. Έγκριση της αριθ. 1/2015 ΤΜ του έργου «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2015» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εξαρχάκος Γεώργιος)

8. Έγκριση της αριθ. 2/2015 ΤΜ του έργου «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις ΔΕ Γυθείου 2015» – αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Λυροφώνη Γεωργία)

9. Έγκριση της αριθ. 3/2015 ΤΜ του έργου «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2015» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Ανδρεϊκος Δημήτριος)

10. Έγκριση της αριθ. 4/2015 ΤΜ του έργου «Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Οιτύλου» – αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εξαρχάκος Γεώργιος)

11. Έγκριση της αριθ. 5/2015 ΤΜ του έργου «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου και Σμύνους 2015» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Πατρικάκος Παναγιώτης)