Έντεκα οκτάμηνες προσλήψεις στο δημο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη έντεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών.

Συγκεκριμένα πρόκειται να προσλάβει:

  • τρεις ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρου – Γ΄ ή (C) Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • επτά ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων)
  • έναν ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄τάξης Δ΄)]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, ΤΚ: 23052, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 27323 60524).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 22 Ιουλίου και λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου.