Έντονο ενδιαφέρον για την οικονομία ύδατος στο Δήμο Ευρώτα

imerida

imerida

Αυξημένο ενδιαφέρον παρατηρήθηκε στην ημερίδα με θέμα «Ορθολογική διαχείριση υδάτων στο δήμο Ευρώτα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο Σκάλας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία και συνεργασία της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και του δήμου.

imerida (1)

Σκοπός της ήταν να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της ορθολογικής χρήσης των υδάτων, ώστε να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον, αλλά και η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου των αδειών άρδευσης. Οι ομιλητές στάθηκαν ιδιαίτερα στον υδρογεωλογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής και στους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονομία νερού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης από τους αγρότες, δεδομένου ότι το 80% του νερού καταναλώνεται στη γεωργία. Όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξουν μελέτες για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων που θα αξιοποιούν στο έπακρο τους υδατικούς πόρους και θα έχουν μακροπρόθεσμα και μόνιμα οφέλη τόσο στην επάρκεια του νερού όσο και στο περιβάλλον.

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με την υποβολή ερωτήσεων από τους παρευρισκόμενους στους ειδικούς επιστήμονες.