Έξι μόνιμες προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.666 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις που αφορούν στη Λακωνία:

– Στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (οργανική μονάδα έδρας Σπάρτη), μία θέση ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων, μία ΤΕ ραδιολογίας – ακτινολογίας, μία ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθού θαλάμων και μία ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.

– Στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Μολάων, μία ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής και μία ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.