Έξι χρόνια ήδη χαμένα για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης…

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα των εκπροσώπων των φορέων Σπάρτης – Λακωνίας που συνεργάζονται για την υποστήριξη της προσπάθειας δημιουργίας του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Έτσι οι κ.κ. Σωτήρης Ροϊνός (πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας), Παναγιώτης Γεωργανές (πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης) και Αναστασία Κανελλοπούλου (πρόεδρος του Ινστιτούτου Σπάρτης) συζήτησαν με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας κ. Ευαγγελία Πάντου. Στη συνάντηση παρευρέθη και η αρχιτέκτων μηχανικός της ΕΦΑΛΑΚ κ. Κωνσταντίνα Ντουβή.

Η συνάντηση, η οποία είναι και η τελευταία του κύκλου επαφών που είχαν οι εκπρόσωποι των φορέων προκειμένου να προσδιορίσουν με ακρίβεια τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο μουσείο, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των εκπροσώπων των φορέων και σκοπό τη συζήτηση και με τους πλέον ειδικούς, των ζητημάτων που αφορούν στην καθυστέρηση της προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του μουσείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΕΦΑΛΑΚ, υπάρχει σήμερα μία κινητικότητα και εκ μέρους του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί αλληλογραφία προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να ξεπεραστούν οι αδυναμίες που αποτρέπουν την προώθηση του όλου θέματος. Συγκεκριμένα η κ. Πάντου ενημέρωσε τους φορείς σχετικά με τις παρακάτω ενέργειες του ΥΠΠΟΑ:

• Η πλήρης διερεύνηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του οικοπέδου του Χυμοφίξ δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά κώλυμα για την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η Β-ΒΔ πλευρά του οικοπέδου, όπου υπάρχει προοπτική να ανεγερθούν τα κτίρια του νέου μουσείου, έχουν διερευνηθεί ανασκαφικά και δεν εμποδίζουν την τοποθέτηση στην πλευρά αυτή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του μουσείου.

• Πρόβλημα συνιστά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για να προσδιοριστεί ποια από τα αρχαιολογικά ευρήματα θα κριθούν διατηρητέα, πράγμα που θα επηρεάσει την τοποθέτηση του νέου κτιρίου μέσα στο οικόπεδο. Χωρίς την απόφαση και έγκριση του ΚΑΣ δεν μπορεί να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

• Απαραίτητη είναι η ύπαρξη μουσειολογικού προγράμματος σε επίπεδο προμελέτης, το οποίο πρέπει να εκπονηθεί με ευθύνη του ΥΠΠΟΑ, διότι χωρίς το μουσειολογικό πρόγραμμα δεν μπορεί να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

• Η ζώνη των 15 μέτρων πέριξ του διατηρητέου κτίσματος του Χυμοφίξ δεν είναι αδόμητη και πρέπει να προσδιοριστούν οι όροι δόμησης, τους οποίους μάλλον θα ορίσει η αρχιτεκτονική μελέτη βάσει του κτιριολογικού και μουσειολογικού προγράμματος του νέου μουσείου και των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

• Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σπάρτης έχει ανταποκριθεί άμεσα (στις 22/12/2016) στα έγγραφα (της 7/12/2016 εισερχ. πρωτ.) της Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠΠΟΑ με τα οποία ζητούνται οι προτάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας για το μουσειολογικό πρόγραμμα και για τις αρχαιότητες που πρέπει να κριθούν διατηρητέες εντός του οικοπέδου του Χυμοφίξ.

Κατόπιν και της παραπάνω ενημέρωσης ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και ενημέρωσης των εκπροσώπων των φορέων Σπάρτης – Λακωνίας που συνεργάζονται για την υποστήριξη της όλης προσπάθειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση των τελευταίων, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η έλλειψη συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

2. Η έλλειψη των αναγκαίων ενεργειών που προαπαιτούνται για την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

3. Η τρομακτική καθυστέρηση των υπευθύνων (ΥΠΠΟΑ, Περιφέρειας Πελοποννήσου) να ενεργοποιηθούν.

4. Το γεγονός ότι ακόμα και τώρα, και παρά την άμεση ανταπόκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων ήδη από τον Δεκέμβρη του 2016 (βλ. ανωτέρω) στα καίρια θέματα του μουσειολογικού προγράμματος και του προσδιορισμού των διατηρητέων ευρημάτων στο οικόπεδο του Χυμοφίξ, το ΥΠΠΟΑ και η επιτροπή που συνέστησε από κοινού με την ΠΕ Λακωνίας τον Δεκέμβριο δεν έχουν ολοκληρώσει μετά από τρεις περίπου μήνες τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για να προχωρήσει η ανάθεση του μουσειολογικού προγράμματος, το οποίο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί αρκετούς μήνες και πιθανόν να φθάσει μέχρι το τέλος του 2017 και τότε να προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το μουσείο.

5. Το γεγονός ότι παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου διά στόματος της αντιπεριφερειάρχη κ. Τζανετέα στην πρώτη συνάντηση των φορέων για το νέο μουσείο πριν ακριβώς έναν χρόνο, στις 28/2/2016, ότι ετοιμάζει τα τεύχη προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, δεν είναι ακόμα και σήμερα ώριμες οι συνθήκες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη εφόσον λείπει κυρίως το μουσειολογικό πρόγραμμα, το οποίο όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν προαπαιτούμενο για την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, για την οποία διαβεβαίωσε τους φορείς ότι θα γινόταν άμεσα.

6. Το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η Λακωνία έχασε το ποσόν που είχε εγγραφεί στην αρχή του 2016 στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη μελέτη του μουσείου, αφού και αυτή τη χρονιά δεν έγινε απολύτως τίποτα από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, δηλαδή το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ Λακωνίας προς την κατεύθυνση της προκήρυξης της μελέτης του νέου μουσείου. Μετράμε δηλαδή πλέον έξι χρόνια χαμένα!

Η αρμόδια επιτροπή εκπροσώπησης των φορέων, προκειμένου να καταστήσει περισσότερο τυπική την παρουσία των συλλογικών φορέων της πόλης και του νομού μας σε σχέση με το μείζον αυτό θέμα, προχώρησε στην ανακοίνωση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία “Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης”, το οποίο θα αναλάβει στην πορεία την εκπροσώπηση των φορέων.

Οι τελευταίοι θεωρούν ότι είναι πλέον απαραίτητη η παράσταση στο υπουργείο, προκειμένου να γίνει η επίσημη ενημέρωση εκ μέρους της γενικής γραμματέως κ. Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη για τις προθέσεις και τις επιλογές του ΥΠΠΟΑ σχετικά με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης.

“Από την πλευρά μας”, σημειώνουν οι φορείς της πόλης και του νομού, “κάναμε αυτό που ήταν εφικτό για το δικό μας επίπεδο και ξεδιαλύναμε απολύτως ότι:
• Η ευθύνη συντονισμού των εμπλεκόμενων εταίρων ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού και βάσει της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διά της ΠΕ Λακωνίας γνώριζε τις ελλείψεις που υπάρχουν (το ότι δεν έχει αποφασίσει το ΚΑΣ για τα διατηρητέα από το 2014, το ότι όφειλε να εκπονήσει μουσειολογικό πρόγραμμα τουλάχιστον σε επίπεδο προμελέτης, το ότι έπρεπε να υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη πρόσβασης και κυκλοφορίας στο οικόπεδο του Χυμοφίξ και ότι για την προκήρυξη της μελέτης πρέπει να έχει έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για το σύνολο του ποσού).
• Έξι χρόνια τώρα, από το 2011 μέχρι το 2017, η Περιφέρεια δεν προέβη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία αναδείξαμε ως φορείς, χωρίς καμία αντίδραση και απάντηση εκ μέρους της ΠΕ Λακωνίας, και το σπουδαιότερο, αφυπνίσαμε την Περιφέρεια προκαλώντας την ενεργοποίηση και του υπουργείου Πολιτισμού.

Η λύση των προβλημάτων μας ανήκει σε εμάς και καλούμε τους συμπολίτες μας που αξιολογούν θετικά αυτήν την προσπάθεια των φορέων της πόλης και του νομού μας να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, για να πιέσουμε μέχρι τέλους για την πραγματοποίηση του στόχου μας”.

Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη Δευτέρα, 27 Μαρτίου, διοργανώνεται από την κ. Τζανετέα ενημερωτική συνάντηση για το θέμα στο διοικητήριο Λακωνίας (3.00′ μμ).