Έρανος αγάπης στη Μάνη

Έρανο αγάπης διοργανώνει το διάστημα 8 με 22 Δεκεμβρίου το φιλόπτωχο ταμείο της ιεράς μηρεοπόλεως Μάνης. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να επικοινωνούν με όλους τους ιερούς ναούς της μητροπόλεως.

Όπως αναφέρει ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’ στο μήνυμά του:

“Ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μάνης,

Πλησιάζουν τά Χριστούγεννα, ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης. Ἡ ἑορτή αὐτή πράγματι, φέρνει πολύ μεγάλη χαρά σέ ἀγγέλους καί ἀνθρώπους, γιατί ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό κακό, γιά νά μᾶς φέρει ὁ Θεάνθρωπος Χριστός πού γεννήθηκε στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί πάλιν κοντά στό Θεό, νά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα τῆς θέωσής μας. Αὐτή ἡ θέωσή μας συντελεῖται μέ τήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μεγάλη δέ θεία ἐντολή εἶναι νά ἀγαπᾶς τό Θεό καί τόν πλησίον.

Εἶπε ὁ Χριστός: «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ΄ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ΄ ὅλης τῆς διανοίας σου καί ἐξ΄ ὅλης τῆς ἰσχύος σου… καί ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Μάρκ. 12, 30-31).

Γι’ αὐτό, τοῦτες τίς ἅγιες ἡμέρες, ἄς προσεγγίσουμε τόν πλησίον μας, τόν συνάνθρωπό μας ἐκεῖνον πού δυσκολεύεται ἀπό δοκιμασίες τῆς μάταιης τούτης ζωῆς καί ἄς τοῦ προσφέρουμε τήν ἀγάπη μας. Τοῦτα τά Χριστούγεννα κανένας συνάνθρωπός μας νά μήν αἰσθανθεῖ τήν παγωμάρα τῆς ἀδιαφορίας, τῆς μιζέριας, τῆς θλίψης.

Ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού θά διεξαχθεῖ καί φέτος ἀπό 8 Δεκεμβρίου ἕως 24 Δεκεμβρίου 2019, εἶναι μία φιλάνθρωπη ἐκδήλωση γι’ αὐτούς τούς διπλανούς μας πού δυσκολεύονται.

Ἄς τούς βοηθήσουμε. Νά δώσουμε χαρά καί εἰρήνη στίς πονεμένες καρδιές τους.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή τῆς Πίστεώς μας.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές

Ο Μητροπολίτης

Ο Μάνης Χρυσόστομος Γ’