Έρχονται προκηρύξεις για 3.500 εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Idryma neolaias kai dia biou mathisis

Idryma neolaias kai dia biou mathisis

Με 3.500 εκπαιδευτές θα ενισχυθούν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) θα προκηρύξει τις θέσεις, ενώ οι νέοι εκπαιδευτές θα κληθούν να συνάψουν συμβάσεις έργου με τον φορέα, αφού προηγουμένως ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα, και επιλεγούν σύμφωνα με την κατάταξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο Περιφερειακή Ενότητα/τομέα της επιλογής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίτηση των ενδιαφερομένων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους (ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως) εντός σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπο www.inedivim.gr.

πηγή:ethnos.gr