Έρχονται τρεις προσλήψεις στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης” ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2020), συνολικά τριών ατόμων. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ένα άτομο ΔΕ βρεφονηπιοκόμων, ένα ΔΕ μαγείρων και ένα ΥΕ καθαριστών/–τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, Δωριέων 13-15, ΤΚ 23100, Σπάρτη Λακωνίας”, υπόψη κ. Γιαννούλας Μαχαίρα (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 29082).