Έτοιμη η νέα γεώτρηση στην Παντάνασσα

Ολοκληρώθηκε η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην τοπική κοινότητα Παντανάσσης του δήμου Μονεμβασίας. Η γεώτρηση έφθασε σε βάθος 280 μέτρων και η δοκιμαστική άντληση έδωσε περίπου 15 κυβικά μέτρα.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα το χωριό και τους οικισμούς του στην επίλυση των προβλημάτων της επάρκειας νερού.