Έως 15/5 οι αιτήσεις αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2017 – 2018 μπορούν μέχρι και τις 15 Μαΐου να καταθέσουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (διοικητήριο Λακωνίας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27313 63320.