Ήλιος

Ο Ήλιος μας ενώ προσπαθεί να λάμψει μέσα από τους καπνούς του ελαιουργείου στον κάμπο των Μολάων (Παναγιώτης Κατσίχτης)