Ίδρυση βρεφικού τμήματος στον α’ παιδικό σταθμό δήμου Σπάρτης

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενέκρινε την πρόταση χρηματοδότησης, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ενός βρεφικού τμήματος δυναμικότητας δώδεκα βρεφών στον παιδικό σταθμό Σπάρτης, που είχε υποβάλει το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

Σχετικά έχει συνταχθεί και εγκριθεί μελέτη, σύμφωνα με την οποία θα γίνουν οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης και προμήθεια εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος και ασφαλής για τη στέγαση του νέου τμήματος.

Η δημοτική αρχή διαβεβαιώνει με ανακοίνωσή της ότι “θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπαρχόντων σταθμών, τη δημιουργία ασφαλών υποδομών σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών και την ίδρυση περισσότερων τμημάτων στο μέλλον, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν δωρεάν σε μία δημόσια οργανωμένη, με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια, διαπαιδαγώγηση από τη νηπιακή ηλικία, για την ολόπλευρη, σωματική, πνευματική και αισθητική τους ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας τους”.