Αγία Παρασκευή

Η Αγία Παρασκευή στο Κάστρο Γερακίου (Χρήστος Μπαλαμπάνος)