Την άποψη ότι η πρώτη αξιολόγηση των υποψηφίων του μέτρου των βιολογικών καλλιεργειών στερείται νομικής βάσης και άρα είναι άκυρη εκφράζει και αιτιολογεί με την ακόλουθη ανακοίνωσή του ο σύλλογος “Λεωνίδας”:

“Εκατοντάδες βιοκαλλιεργητές από όλη την Πελοπόννησο οι οποίοι συμμετείχαμε στο διαγωνισμό και οι αιτήσεις μας κρίθηκαν άνευ ευρημάτων και αξιολογηθήκαμε ως μη εγκεκριμένοι έχουμε κάνει ένσταση και καταγγέλλουμε ως παράνομα και άκυρα τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης.
Και έχουμε λόγους. Αυτοί συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Το μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020 με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες» σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο Υ.Α. 2848/145689 (ΦΕΚ 4310/30-12-2016) άρθρο 5, εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Στην πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, υιοθετήθηκε ως κριτήριο επιλογής των υποψηφίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αποκλειστικά ένα και μοναδικό, η χωροθέτηση αυτών σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (περιοχές δικτύου Natura και περιοχές υψηλής φυσικής αξίας).
Η επιλογή αυτή περιόρισε δραστικά το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, νόθευσε και ακύρωσε την αρχική θεσμική ρύθμιση της υπουργικής απόφασης.

2. Η πρόσκληση με αρ. πρωτ. 130/5917/18.01.2017, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόστηκε, είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη διαγωνιστική διαδικασία, με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένο σκοπό και έναν προϋπολογισμό με ενδεικτικό καταμερισμό ανά δράση.
Μόνο ως τέτοια -μία, ενιαία και αδιαίρετη διαγωνιστική διαδικασία– η πρόσκληση παράγει αποτελέσματα.
Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 δεν ανακοινώθηκαν επιτυχόντες, με την αιτιολογία της υπέρβασης του μερικού – ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για τις δράσεις 11.1.1. και 11.2.1. ανακοινώθηκαν επιτυχόντες και συνεχίζεται η διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσμάτων.
Η ανωτέρω διαχείριση συνιστά μερική, αποσπασματική και επιλεκτική υλοποίηση της πρόσκλησης και παραβιάζει κατάφωρα τον ίδιο τον χαρακτήρα αυτής.

Εμείς, βιοκαλλιεργητές με παρουσία χρόνων στο χώρο, ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορεί να οριοθετείται η βιολογική γεωργία εντός και πέριξ των περιοχών Natura.
Αυτό δεν προκύπτει ούτε από ευρωπαϊκούς κανονισμούς ούτε από την εθνική νομοθεσία.
Είναι σχεδιασμοί που εξυπηρετούν μάλλον καθαρά εκλογικούς στόχους και σκοπιμότητες.
Κάνανε το πρόγραμμα «χυλό» με τις συνεχείς παρατάσεις και με τις παράλογες στρεμματικές ενισχύσεις, που όμως κάποιους ευνοούν. Πχ στρεμματική ενίσχυση στο βιολογικό τριφύλλι 57 € (!) το στρέμμα και στη βιολογική ελιά Καλαμών 50 € το στρέμμα.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και συνολικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποδεικνύεται ότι είναι μη ικανή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα στήριξης και αναζωογόνησης της αγροτικής οικονομίας.
Η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ (πολιτική και υπηρεσιακή) όπως και οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές θα υποχρεωθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις αποφάσεις τους.
Δεν μπορούν να μοιράζουν έτσι για πλάκα 250 εκατομμύρια του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας σε παραγωγούς που δεν γνωρίζουν τι αυτή περιλαμβάνει, αλλά απλά εμφανίστηκαν για να πάρουν άλλη μία επιδότηση.

Τα όποια αποτελέσματα βγάλουν θα είναι παράνομα και στον «αέρα».
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε συνέχεια σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα”.