Αγροτικό τιμολόγιο ΔΕΗ και άδειες χρήσης νερού

agrotiko timologio - Patrianakou

agrotiko timologio - Patrianakou

Την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους αγρότες οι οποίοι παραλαμβάνουν επιστολές από τη Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ, με τις οποίες καλούνται να προσκομίσουν το νέο Γεωργοτεχνικό – Γεωργοοικονομικό Δελτίο Νο 1, επισημαίνει με ερώτησή της στη βουλή η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου. Σε περίπτωση που οι αγρότες δεν προσκομίσουν το δελτίο μέχρι τις 31-7-2014, τότε η ΔΕΗ ενημερώνει ότι θα προβεί σε διακοπή της χορήγησης αγροτικού ρεύματος και θα τους χορηγεί ρεύμα με τιμολόγιο γενικής χρήσης.

Προϋπόθεση, όμως, για την έκδοση του δελτίου αυτού είναι η ύπαρξη άδειας χρήσης νερού. Συνεπώς το περιεχόμενο των επιστολών αυτών, οι οποίες έχουν προκαλέσει τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των αγροτών, φαίνεται να παραγνωρίζει τόσο τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση των αδειών χρήσης νερού όσο και το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που θέτει τις προθεσμίες για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας.

Η προθεσμία που έχει δοθεί στους χρήστες κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού είναι μέχρι τις 30-9-2014, δύο μήνες δηλαδή μετά την προθεσμία που θέτει η ΔΕΗ.

Είναι γνωστό ότι στις αρμόδιες υπηρεσίες εκκρεμούν ήδη, εδώ και καιρό, χιλιάδες αιτήσεις για έκδοση αδειών χρήσης νερού. Μάλιστα, ο χρόνος που υπολογίζεται ότι απαιτείται για την έκδοση της άδειας είναι ένα έως δύο χρόνια από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

“Δεν είναι δυνατόν”, τονίζει η βουλευτής, “να αφαιρούνται δικαιώματα από πολίτες, με αποφάσεις που όχι μόνο τους προσδίδουν ευθύνη και υπαιτιότητα τις οποίες δεν έχουν, αλλά και αγνοούν το νομοθετικό πλαίσιο που η ίδια Πολιτεία έχει θεσπίσει”. Κατόπιν αυτών, η κ. Πατριανάκου ζητά την ανάκληση της απόφασης που αφορά στο αγροτικό τιμολόγιο των ηλεκτροδοτούμενων υδροληψιών.