Αγρότες: Παράταση έως 15/4 για την έναρξη επιτηδεύματος

agrotes

agrotes

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα (20/3) ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης αναφέρεται πως παρατείνεται μέχρι τις 15 Απριλίου η προθεσμία που αφορά στις δηλώσεις έναρξης επιτηδεύματος για όσους αγρότες υποχρεούνται να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς και να εκδίδουν στοιχεία εσόδων – εξόδων. Υποχρέωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς -οπότε και έναρξης επιτηδεύματος- έχουν όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος καταγράφουν ετήσια έσοδα άνω των 15.000 ευρώ από την πώληση αγροτικών προϊόντων ή διαθέτουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων από τρίτους (εμπόρους – συνεταιρισμούς) για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων, προκειμένου να προσδιοριστεί η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον τρίτο χωρίς προμήθεια ή τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.