Αδειοδότηση υδροληψιών: Πανελλήνια πρωτιά για το Δήμο Μονεμβασίας

ydrolipsia

ydrolipsia

Όπως ενημερώνει ο δήμος Μονεμβασίας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την ανάρτηση της σχετικής άδειας στο πρόγραμμα “Διαύγεια” η αδειοδότηση του συνόλου των δημοτικών του υδροληψιών, γεγονός που συνιστά πρωτιά σε πανελλήνια κλίμακα, καθώς αποτελεί την πρώτη άδεια χρήσης που εκδίδεται για το σύνολο των υδροληψιών ενός δήμου.

Η αδειοδότηση αφορά στις 109 υδροαρδευτικές υδροληψίες, καθώς και στα συστήματά τους (δεξαμενές, δίκτυα μεταφοράς κλπ) που λειτουργούν στα όρια του δήμου Μονεμβασίας. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε από το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου.

Ο δήμος αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ιδιαίτερα τη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου, για την καθοδήγησή τους και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.