Αιθαλομίχλη και κοινωνικό τιμολόγιο

dei

dei

Σε έκτακτα μέτρα προχωρά η κυβέρνηση με υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω του φαινομένου της αιθαλομίχλης. Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη και του υφυπουργού κ. Μάκη Παπαγεωργίου, θεσπίζεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (εκτός από τις χρεώσεις για δίκτυα κ.λπ.) στους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στόχος είναι να δοθεί κίνητρο για χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης αντί για τζάκια, σόμπες κ.λπ. Επίσης, επεκτείνεται η έκπτωση στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού για οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Διαδικασία και προϋποθέσεις ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχεται για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια άνεργους, ΑμεΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Η έκπτωση παρέχεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αίτηση για υπαγωγή στο ΚΟΤ υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ ή τηλεφωνικά στο 210 9298000 (αστική χρέωση) τις μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7 πμ έως 10 μμ και το Σάββατο τις ώρες 7 πμ έως 3.00′ μμ. Στα καταστήματα της ΔΕΗ γίνεται μόνο διανομή ενημερωτικού εντύπου σχετικά με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και παρέχονται σχετικές πληροφορίες. Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για όσες εγκρίνονται παρέχεται το ΚΟΤ για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.

Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεται, στην περίπτωση που προμηθευτής είναι η ΔΕΗ, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, όπως αναγράφεται στο λογαριασμό. Σε περίπτωση εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τότε απαιτείται ο κωδικός που λαμβάνουν από τη ΔΕΗ για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ. Απαραίτητα είναι επίσης, τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και το ΑΦΜ, καθώς και του/της συζύγου εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος. Τέλος, στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται ο αριθμός ΑΜΚΑ, ο ασφαλιστικός τους φορέας, ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

Προϋποθέσεις εφαρμογής είναι η κατανάλωση να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας και η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου. Ακόμη, η κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο και η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου. Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψιν οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.