Αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σπάρτης

Koinoniko Pantopoleio Spartis

Koinoniko Pantopoleio Spartis

Ο δήμος Σπάρτης, προσπαθώντας να καλύψει πρωτογενείς ανάγκες των δημοτών οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, δέχεται αιτήσεις για ένταξη δικαιούχων στο κοινωνικό παντοπωλείο του, απ’ όπου θα διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους τυποποιημένα τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και ψυχαγωγικό υλικό (βιβλία, παιχνίδια κλπ).

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου (οδός Ευαγγελιστρίας 85-87), όπου θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

Υποχρεωτικά

1. Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται από την υπηρεσία)

2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ & έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

5. Δύο φωτογραφίες

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητάται και από την υπηρεσία)

Κατά περίπτωση

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

2. Γνωμάτευση αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)

3. Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ, θεωρημένο από την εφορία

5. Πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την υπηρεσία (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Εξαιρούνται τα άτομα ή οικογένειες που είναι κάτοχοι της κάρτας αλληλεγγύης (σίτισης).