Αιτήσεις για άρδευση κτημάτων ΤΚ Αγγελώνας από δημοτικό δίκτυο

geotrisi

geotrisi

Ενόψει της υλοποίησης του έργου αξιοποίησης για αρδευτική χρήση της υδρογεώτρησης στη θέση ”Άγιος Κων/νος” ΤΚ Αγγελώνας, καλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να αρδεύσουν τα κτήματά τους από τη δημοτική αυτή γεώτρηση να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την παραδώσουν στον πρόεδρο της κοινότητας κ. Σωτήριο Γεώργα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Την αίτηση μπορούν να παραλάβουν είτε από τον πρόεδρο της ΤΚ είτε από το καφενείο του κ. Δημήτριου Κοκκαλιάρη. Εναλλακτικά, μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας.