Αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό και οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ στα ΚΕΠ

Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι από την Τετάρτη 27 Μαΐου υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα:

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας

1. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (εξαήμερες διακοπές).

2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού, μόνο για συνταξιούχους (εξαήμερες διακοπές και τέσσερις απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων).

3. Εκδρομικό πρόγραμμα (με τριήμερες, διήμερες και μονοήμερες εκδρομές).

4. Δωρεάν παροχή βιβλίων.

5. Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από 27 Μαΐου έως και 20 Ιουνίου.

Δικαιούχοι είναι:

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

2. Οι ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι) και τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγοι – τέκνα).

3. Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάρια υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους).

4. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του δικαιούχου, απαιτείται η προσκόμιση νόμιμης εξουσιοδότησης.

Πρόγραμμα ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας

Δικαιούχοι είναι:

1. Άτομα με χαμηλό εισόδημα (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα).

2. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ.

3. Μακροχρόνια άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα.

4. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ποσό των 23.500 ευρώ.

5. Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση κατ’ οίκον ιατρικών συσκευών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.

2. Ταυτότητα.

3. ΑΦΜ δικαιούχου και συζύγου (εάν υπάρχει).

4. Ειδικότερα για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτούνται επιπλέον:

ο αριθμός ΑΜΚΑ τους,

ο ασφαλιστικός τους φορέας,

ο αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος, χρειάζονται αντίστοιχα τα στοιχεία της βεβαίωσης από κρατικό νοσοκομείο.

Η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ για το οικονομικό έτος 2013

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο που να αποδεικνύει τον αριθμό μητρώου του ασφαλιστικού φορέα, τον αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

2. Δελτίο ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Σπάρτης:

1. ΚΕΠ δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

2. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370.

3. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

4. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

5. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

6. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.