Αιτήσεις για πρόσληψη ενός μάγειρα

mageiriki

mageiriki

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/7/2016), ενός ατόμου της κατηγορίας ΔΕ Μαγείρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση «ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», Δωριέων 11, ΤΚ 23100, Σπάρτη, υπόψη κ. Ευστρατίου Σπυρόπουλου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 29082).