Αιτήσεις για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου μέσω εξετάσεων

bouldoza

bouldoza

Συγκροτήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου των Ομάδων Α’ και Β’ της ειδικότητας 1 και της Ομάδας Β’ των ειδικοτήτων 2 και 4.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών καλούνται να υποβάλουν αίτηση στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου βρίσκεται ο τόπος επαγγελματικής τους εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, ή μόνιμης διαμονής για τους υπόλοιπους. Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 1983 Β’).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι της Λακωνίας μπορούν να απευθύνονται στο οικείο Τμήμα Επαγγέλματος, στα τηλέφωνα 27313 63157, 27313 63254.