Αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σπάρτης: Ποιοι ωφελούνται

paidikos stathmos

paidikos stathmos

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης καλεί

– τις μητέρες προνηπίων από 2,5 ετών (30 μηνών) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο),

– τα άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών,

– καθώς και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία,

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής», εφόσον επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του δήμου για την περίοδο 2015-2016 (Παιδικός Σταθμός Σπάρτης/Α & Β Παράρτημα, Παιδικός Σταθμός Ξηροκαμπίου).

Οι μητέρες/ωφελούμενες (με την αναφορά μητέρες νοούνται αντίστοιχα και οι άνδρες-πατέρες) που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, επιχορήγηση νέων ελευθέρων επαγγελματιών, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης) ή

γ) να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή

δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν τη δημοσίευση της αρ. πρωτ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) από τις 5/8 έως τις 18/8/2015 μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 18/8 και ώρα 14.00΄, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και παροχή βοήθειας για τη συμπλήρωση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπαλλήλους κ.κ. Αντωνία Θωμάκου, Γεωργία Σαραντάκου και Ευστράτιο Σπυρόπουλο (Δωριέων 11 – πρώην γραφεία ΤΕΔΚ, τηλ. 27310 29082).