Αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2019-2020 μπορούν να καταθέσουν στο διοικητήριο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τις 25 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27313 63320.