Αιτήσεις επιχειρηματιών στην Περιφέρεια για τις ζημιές από την κακοκαιρία

Οι πολίτες που οι επιχειρήσεις τους έχουν υποστεί ζημιές από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου καλούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να υποβάλουν καταρχήν αιτήσεις άμεσα στις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Διοικητικού Οικονομικού των περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου αυτές να εξεταστούν από τις αρμόδιες επιτροπές που θα συσταθούν με απόφαση περιφερειάρχη.