Αιτήσεις προνοιακών παροχών και διατροφικού επιδόματος

Οι κάτοικοι του δήμου Ευρώτα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία και απονομής διατροφικού επιδόματος.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου (αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Μαυροματίδου, πληροφορίες στο τηλέφωνο 27353 60030), όπως επίσης στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.