Αιτήσεις στήριξης στη δράση “Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία”

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στη δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.

Καλούνται όλοι οι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, καθώς και οι ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο εν λόγω πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ή στο τηλέφωνο 27313 63323.