Ακίνητα Νέας Μάκρης και πλήθος τεχνικών θεμάτων στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Μ. Δευτέρα στις 2.00′ το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της ακίνητης περιουσίας του δήμου Σπάρτης στη Νέα Μάκρη.

2ο Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης. Εισηγητής ο δήμαρχος.

3ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΚ Σπαρτιατών 2016». (Χρίστος Πλειώτας, Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου σε τοπικές κοινότητες του δήμου Σπάρτης – πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης. (Χρ. Πλειώτας)

5ο Περί επιχορήγησης της ιεράς μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

6ο Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία προσωπικού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση της αριθ.26/2017 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ασθενοφόρων οχημάτων και ΑμεΑ για τις ανάγκες του ΠΕΔΥ – ΤΟΜΥ Σπάρτης επί των οδών Όθωνος Αμαλίας αριθ. 93 και Γκορτσολόγου». (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση της αριθ.25/2017 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ για εξυπηρέτηση του κ. Ιωάννη Κακαλέτρη επί της οδού Θερμοπυλών, αριθμός 199. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Πολύδενδρο», αναδόχου Δημητρίου Παπαδημητρόπουλου. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση τσιμεντόστρωσης δρόμου στη θέση «Κωνστανταρογιανέικα» στον οικισμό Τόριζα της ΤΚ Παλαιοπαναγιάς ΔΕ Φάριδος, με δαπάνες του κ. Γεωργίου Κωνστανταρόγιαννη. (Γιώργος Κονίδης, Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

15ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στις ΤΚ Αγριάνων και Καλλονής ΔΕ Θεραπνών». (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Αγριάνων». (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση οδού Καραβά – Λογγάστρας στη ΧΘ 2+100 λόγω πλευρικής κατάρρευσης», αναδόχου Θεοδωρόπουλου Σταύρου. (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Άρνα προς Άγιο Νικόλαο». (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων. (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λακωνικού ημερολογίου 2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση παιδικών χαρών στην ΤΚ Καρυών», αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση επικίνδυνου τμήματος δημοτικής οδού εντός της ΤΚ Θεολόγου», αναδόχου Αντωνίου Λεβεντάκη. (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΕΕΛ Μολάων (μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων)», αναδόχου Κ/Ξ Β. Βλασταρας ΑΤΕ – ΗΡΩΝ ΑΤΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

24ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «Επέκταση ηλεκτροδότησης στα ΤΔ Παλαιοπαναγιάς και Ανωγείων και στους οικισμούς Διπόταμα και Σωτήρα», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

25ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών δήμου Σπάρτης», αναδόχου Ι. Κερχουλάς & ΣΙΑ ΕΕ (Παν. Αργυρόπουλος)

26ο Έγκριση φυσικού αντικειμένου και εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων εθνικού οδικού δικτύου και κατάταξη αυτών στο δημοτικό οδικό δίκτυο του δήμου». (Παν. Αργυρόπουλος)

27ο Συγκρότηση α) Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τη σύναψη σύμβασης και β) Επιτροπής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών 2017. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

28ο Παραλαβή οριστικής μελέτης (αρχιτεκτονική – ειδική αρχιτεκτονική – στατική – ηλεκτρομηχανολογική) με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης δημοτικού σχολείου ΤΚ Άρνας». (Γ. Κονίδης, Παν. Αργυρόπουλος)