Ακατάλληλο και πάλι το νερό σε Δαφνί και Αστέρι

Από την υπηρεσία ύδρευσης δήμου Ευρώτα και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θ. Παπαγιαννόπουλο ενημερώνονται εκ νέου οι δημότες των τοπικών κοινοτήτων Αστερίου και Δαφνίου ότι το νερό δεν είναι κατάλληλο προς πόση προσωρινά μετά τον επαναληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Θα επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι καθημερινά και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων τους.