Ο Παιδαγωγικός Φιλότεχνος Όμιλος Φάριδος ανακοίνωσε τη διενέργεια ακροάσεων για τη συμπλήρωση μελών της μικτής παραδοσιακής χορωδίας (ενηλίκων) και τη δημιουργία παραδοσιακής χορωδίας παιδιών.

Τα χορωδιακά σύνολα θα λάβουν μέρος σε σειρά μουσικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασχοληθούν με την καταγραφή, συλλογή και αναπαραγωγή των τοπικών παραδοσιακών τραγουδιών της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη χοράρχη κ. Κατερίνα Πάτσιου στο τηλέφωνο 6936248336.