Ακόμη μεγαλύτερο ιικό φορτίο ανιχνεύθηκε στα λύματα της Σπάρτης

Νέα δειγματοληψία για την ανίχνευση SARS-COV-2 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28/3 στα λύματα του βιολογικού καθαρισμού Σπάρτης. Τα αποτελέσματα ήταν και πάλι θετικά, παρουσιάζοντας μάλιστα αυξητική τάση σε σχέση με την Παρασκευή 26/3. Για το γεγονός ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΔΕΥΑΣ θα διενεργήσει νέα δειγματοληψία την Τετάρτη 31 Μαρτίου.