Αλλάζει το τοπίο στη ρύθμιση δανείων με εγγύηση του δημοσίου

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο δανείων.

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση των δανείων αυτών από τις τράπεζες, χωρίς να συνιστά η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου πρόσκομμα και χωρίς να χρειάζεται να υπαχθεί κανείς στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Παρέχεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες να ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, και τα πυρόπληκτα (κόκκινα και ενήμερα) δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, χωρίς οι τράπεζες να μπορούν να προβάλουν ως εμπόδιο την ύπαρξη της συγκεκριμένης εγγύησης και την ανάγκη λήψης εγκρίσεων από το γενικό λογιστήριο του κράτους.

Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το αίτημα των Επιμελητηρίων και προχώρησε στο αναγκαίο βήμα. Υπέδειξε προς τις τράπεζες ότι δεν μπορούν πλέον να αρνούνται πεισματικά τη ρύθμιση των συγκεκριμένων δανείων. Έτσι ανοίγει η δυνατότητα ρύθμισής τους, ακόμη και με γενναία κουρέματα, παρατάσεις, μείωση επιτοκίων κλπ.

Τα Επιμελητήρια ενημερώνουν πως παρακολουθούν το θέμα και θα παρέμβουν με νέες προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων. Ήδη με κοινό τους έγγραφο τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών ζητούν συνάντηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, για τη βελτίωση των όρων των ενήμερων πυρόπληκτων δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.