Όσα έχουν αλλάξει και πρέπει να γνωρίζετε για την ταξινόμηση των γεωργικών μηχανημάτων

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, από 1/1/2018 οι εθνικές εγκρίσεις και ταξινομήσεις γεωργικών μηχανημάτων έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.167/2013.

Με την κατάργηση των όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, από την 1 Ιανουαρίου του 2018 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, η ταξινόμηση και η κυκλοφορία καινούργιων γεωργικών μηχανημάτων που δεν ακολουθούν τα πρότυπα ασφάλειας και τις διατάξεις για τις επιδόσεις του συστήματος πέδησης που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) αρ.167/2013. Επομένως, όσοι προγραμματίζουν να εισαγάγουν γεωργικό μηχάνημα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για να ταξινομηθεί αυτό, οφείλει υποχρεωτικά να φέρει σήμανση σύμφωνα τον προαναφερθέντα κανονισμό.

Επίσης, εκτός από τις αλλαγές στην ταξινόμηση των καινούργιων γεωργικών μηχανημάτων, υπάρχουν και αλλαγές σε αυτή των μεταχειρισμένων. Συγκεκριμένα, από την 1/1/2018 ταξινομούνται μόνο μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα τα οποία φέρουν σήμανση κινητήρα φάσης Ι τουλάχιστον.