Αλύπα, Μάνη

Αλύπα, Έξω Νύμφι Μάνης (Αφροδίτη Χριστοπούλου)