Ανάπλαση και φωτισμός της πλατείας Χρυσαφίτισσας

Monemvasia

Monemvasia

Την Τρίτη 7/1/2014 και ώρα 10 το πρωί θα δημοπρατηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων) το έργο ”Ανάπλαση και φωτισμός της πλατείας της Χρυσαφίτισσας στο Κάστρο Μονεμβασίας”, με προϋπολογισμό 265.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το έργο έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Ακολουθεί σύνδεσμος με την ηλεκτρονική ανάρτηση της διακήρυξης στη “Διαύγεια”:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B13%CE%93-%CE%9F%CE%97%CE%99