Ανάρτηση ασφαλιστικών εισφορών στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017. Η εμπρόθεσμη πληρωμή τους είναι μέχρι την 28/2/17 για τον Ιανουάριο και μέχρι την 31/03/17 για τον Φεβρουάριο.

Τα βήματα για την εκτύπωσή τους είναι τα εξής: Στο site του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στη συνέχεια “ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ”. Πατάμε είσοδο και ακολούθως πιστοποίηση μέσω του Taxisnet. Μεταφερόμαστε στο Taxisnet και συνδεόμαστε με τους κωδικούς Taxisnet (τους κωδικούς αυτούς τους διαθέτει σε κάθε περίπτωση ο λογιστής του ασφαλισμένου). Μετά την πιστοποίηση από το Taxisnet, εισάγουμε τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ μας και εκτυπώνουμε το ειδοποιητήριο.