Ανάρτηση κτηματογράφησης σε προκαποδιστριακούς ΟΤΑ της Λακωνίας και της Μεσσηνίας

ktimatografisi

Ξεκινά σήμερα, 6 Ιουνίου, η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων των προκαποδιστριακών κοινοτήτων Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος, Αφυσσίου, Κλαδά, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου (ΠΕ Λακωνίας) και Ελαιοχωρίου, Μικρομάνης, Καρτερολίου, Μαυρομματίου Παμίσου και Πιπερίτσης (ΠΕ Μεσσηνίας).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το ελληνικό δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις μήνες.

Ειδικά για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη αποσπάσματα από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα.

Μέσω της ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου, και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση Κτηματογράφησης

Με την έναρξη της ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της ανάρτησης, είτε με τη χρήση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιεί στις εφαρμογές taxisnet είτε αφού δημιουργήσει (αν δεν έχει ήδη) τον προσωπικό του κωδικό Κτηματολογίου και εισαγάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί με τον ΑΦΜ του.

Διευθύνσεις Γραφείων Κτηματογράφησης

> Για τους τους ανωτέρω ΟΤΑ της Λακωνίας: Πλατανιστά 19 – Σπάρτη, τηλ. 27310 89901.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.00′ έως 16.00′ και κάθε Τετάρτη 8.00′ – 20.00′.
> Για τους ΟΤΑ της Μεσσηνίας: Παμίσου και Πιπερίτσης, Δυτικό Εμπορικό Κέντρο Καλαμάτας (Αγία Τριάδα) – καταστήματα 10 & 11, τηλ. 27210 62766

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.30′ έως 16.30′ και κάθε Τετάρτη 8.30′ – 20.30′.

Πληροφορίες δίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα 210 6505600 από 9.00′ έως 16.00′ και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr.