Στις 19 Οκτωβρίου εισήχθησαν για ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης δύο μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου που αφορούν α) τη μορφή και το είδος των προσωρινών κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και β) τα μορφολογικά στοιχεία των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων.

Οι προαναφερθείσες μελέτες αναρτήθηκαν χθες για διαβούλευση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου (www.sparti.gov.gr), προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι και να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 .