Ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοίκηση του συλλόγου “Ευρώτας”

Κύριο μέλημα και βασικό σκοπό του Συλλόγου Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα αποτελεί η προστασία από κάθε είδος ρύπανσης κατά μήκος του ποταμού (από τις πηγές έως την εκβολή του στο Λακωνικό κόλπο) και, σαφώς, οι περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000. Ο σύλλογος επεξεργάζεται ταυτόχρονα δράσεις σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για άμεση λύση στο διαρκές πρόβλημα της ρύπανσης, καθώς επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Έπειτα από την πραγματοποίηση εκλογών στις αρχές του μηνός για το νέο διοικητικό συμβούλιο, αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

πρόεδρος: Πορφύρη Δέσποινα

αντιπρόεδρος: Πουλικάκος Γεώργιος

γραμματέας: Βαθάκου Ζωή

ταμίας: Πορφύρη Χρυσούλα

έφορος: Βαρδάκας Λεωνίδας

βοηθός γραμματέα: Δρουγγάνης Δημήτριος

βοηθός εφόρου: Δούμουρα Γεωργία

Την εξελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι κ.κ. Διαμαντάκου Κωνσταντίνα, Παπαδάκη Αγγελική και Φωτάκου Κωνσταντίνα.