Αναβάλλει τις δημοπρασίες έργων η Περιφέρεια

erga Skoura - Geraki (2)

erga Skoura - Geraki (2)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δεδομένη τη δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήματος και την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών, αποφάσισε την αναβολή των προγραμματισμένων δημοπρασιών έργων και μελετών, μέχρι την εξομάλυνση και επανέναρξη της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.